ISONET-Electro Sistem Ltd.
LOW VOLTAGE – MEDIUM VOLTAGE, RESIN (EPOXY) AND COMPOSITE (SILICON) INSULATORS MANUFACTURE
Kedvezményezett neve: ISONET – Electro Sistem Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Hálózati szigetelők gyártástechnológiájának üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése az ISONET-Electro Sistem Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 10 232 823,- Ft
Támogatás mértéke: 70%
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt eredményeként vállalkozásunk termelékenysége és árbevétele növekszik, új export piacokra léphetünk be, alkalmazotti létszámot megőrizzük, ez által fenntartható munkahelyek jönnek létre. Célunk a tevékenységünk hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, versenyképességének növelése technológiai alkalmazkodást segítő 2 db új SAD-IM-450×400 típusú Hidraulikus szerszám összezáró gépek beszerzésével és a pneumatikus berendezéseink levegőellátását biztosító 1 db Atlas Copco GA18-10 P FM kompresszor beszerzésével.
A projekt célja a műgyanta-epoxy és szilikon-kompozit szigetelők gyártástechnológiájának feljlesztése, amelynek következtében javul a végtermék minősége, nő a gyártás hatékonysága, csökken a selejtarány. A fejlesztés kapacitásbővülést is eredményez.
A technológia fejlesztését indokolja a megnövekedett vevői igényeknek való megfelelés, a folyamatos termékfejlesztés, a minőség folyamatos fejlesztése, jelenlegi piacaink megtartása, új piacok megszerzése. A fejlesztéssel a gyártás költséghatékonysága is javul, ezzel nő a versenyképességünk. Főbb stratégiai célunk a piaci pozíciónk növelése, új piacok felkutatása és lefedése, új technológiák alkalmazása, az árbevétel arányos nyereség növelése, a költséghatékonyság javításával.
A termelőeszközök új műszaki megoldásai révén a gyártási kapacitásunk mennyiségben és minőségében is megnövekedett igényeket tud kielégíteni.
SAD-IM-450×400 típusú Hidraulikus szerszám összezáró gépekkel a legmodernebb körülmények között, a megrendelőink előírásainak mindenben megfelelő, magasabb minőségű termékeket tudunk előállítani. Képessé válunk új termékek előállítására is. Megrendelőink kül- és belföldi áramszolgáltatók, közlekedési társaságok, kivitelezők és kereskedők. A technológiai fejlesztés révén a magasabb minőségű termékekkel új piacokra is be tudunk lépni, exportunkat is növelni tudjuk.
A villamos hálózati szigetelők gyártása terén magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának lehetősége teremtődik meg, minőségük is javul. A hozzáadott érték növekedése exportpiaci potenciálunkat is tovább javítja. Gyorsul a műveleti idő, javul a reprodukálhatóság és homogénebbé válik a minőség, bővül a kapacitás. A beruházás a piacbővítés lehetőségét is megteremti. Elsősorban az export piacok relációjában jelent piacbővítési potenciált. Ennek megfelelően a fejlesztés követően az export értékesítés növekedésével számolunk. A fejlesztési eredmény teljes körű üzleti hasznosíthatósága mellett a projekt megtérülését biztosítja a kifejlesztett komplex gyártási technológia által biztosított költséghatékonyság növekedés is, növekszik a termelékenységünk. A berendezések karbantartási igénye is kisebb. A technológiához szükséges új eszközök az optimális gyártási feltételek megteremtéséhez járulnak hozzá. Az új technológiai eszközöknek köszönhetően új terméket tudunk előállítani alacsony fajlagos költség, üzembiztos körülmények között és magas termelékenység mellett.
 Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.
 Projekt azonosító száma:   GINOP-1.2.8-20-2020- 01695
Print Friendly, PDF & Email
Facebook